Nghiên cứu cải tiến lò sấy thuốc lá khu vực phía Bắc nhằm tiết kiệm nhiên liệu và nâng cao chất lượng thuốc lá nguyên liệu

Cập nhật vào: Thứ hai - 25/03/2019 23:54 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2557 In bài viết