Nghiên cứu chế tạo màng mỏng dạng delafossite CuFeO2 bằng phương pháp phún xạ nhằm ứng dụng chế tạo pin năng lượng mặt trời

Cập nhật vào: Chủ nhật - 13/01/2019 22:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1935 In bài viết