Nghiên cứu khả năng giảm nhẹ ô nhiễm chất độc hóa học/dioxin của cỏ Vetiver - áp dụng thử nghiệm tại sân bay Biên Hòa

Cập nhật vào: Thứ ba - 16/07/2019 15:30 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1863 In bài viết