Nghiên cứu phương trình trạng thái chất hạt nhân, tán xạ nucleon - hạt nhân và hạt nhân - hạt nhân sử dụng tương tác NN hiệu dụng phụ thuộc mật độ

Cập nhật vào: Thứ hai - 25/11/2019 22:50 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1670 In bài viết