Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo đạn cắt chân giàn khoan trên biển phục vụ công tác thu dọn mỏ dầu khí sau khi khai thác

Cập nhật vào: Thứ năm - 12/09/2019 12:41 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2071 In bài viết