Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo Robot dạng người ứng dụng công nghệ thị giác máy tính phục vụ cho quảng cáo

Cập nhật vào: Thứ ba - 14/05/2019 08:54 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 4167 In bài viết