Nghiên cứu tính chất truyền hạt tải trong màng mỏng tổ hợp nanô sử dụng cho OLED, OSC, OECD và OTFS nhằm nâng cao hiệu suất của linh kiện

Cập nhật vào: Thứ hai - 19/08/2019 22:13 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1830 In bài viết