Phát hiện ra graphene dùng để chế tạo chất siêu dẫn

Cập nhật vào: Thứ tư - 21/08/2019 13:24 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1624 In bài viết