Phiên họp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Ban Tuyên giáo Trung ương (TGTW) nhằm đánh giá kết quả phối hợp công tác giữa hai bên

Cập nhật vào: Thứ hai - 13/07/2020 09:56 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 3408 In bài viết