Thiết bị "lá nhân tạo" biến nước và ánh sáng mặt trời thành nhiên liệu hydro

Cập nhật vào: Thứ ba - 12/05/2020 12:35 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2047 In bài viết