Triển khai lắp đặt hệ thống đo thân nhiệt tự động giúp cảnh báo, phát hiện sớm phòng ngừa dịch bệnh COVID - 19 tại Viện Ứng dụng Công nghệ

Cập nhật vào: Thứ ba - 17/03/2020 12:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1233 In bài viết