Vệ tinh LOTUSat-1 của Việt Nam dự kiến sẽ phóng lên quỹ đạo vào năm 2023

Cập nhật vào: Thứ ba - 22/10/2019 16:40 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1428 In bài viết