Vi khuẩn tiến hóa trong phòng thí nghiệm chuyển sang tiêu thụ CO2 để sinh trưởng

Cập nhật vào: Thứ ba - 10/12/2019 14:46 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2509 In bài viết