Nghiên cứu xây dựng phần mềm mô hình phần tử hữu hạn mô phỏng chuyển động và lan truyền các chất ô nhiễm và nhiễm mặn trong môi trường nước dưới đất-Ứng dụng cho khu vực ven biển miền Trung

Nghiên cứu xây dựng phần mềm mô hình phần tử hữu hạn mô phỏng chuyển động và lan truyền các chất ô nhiễm và nhiễm mặn trong môi trường nước dưới đất-Ứng dụng cho khu vực ven biển miền Trung

Hiện nay, trữ lượng và chất lượng tài nguyên nước dưới đất (NDĐ) là những vấn đề quan trọng không chỉ riêng đối với các nhà quản lý, hoạch định chính...

1 2 3 ... 13 14 15  Trang sau