Đánh giá chất lượng tinh trùng cá chẽm mõm nhọn Psammoperca waigiensis (Cuvier và Valenciennes, 1828) thông qua thời điểm thu mẫu, tiêm hormone và bảo quản lạnh

Cập nhật vào: Thứ hai - 07/01/2019 11:09 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1558 In bài viết