Nghiên cứu bọ phấn trắng (rầy phấn trắng) hại lúa ở đồng bằng sông Cửu Long và biện pháp quản lý tổng hợp

Cập nhật vào: Thứ tư - 30/10/2019 15:10 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 4300 In bài viết