Nghiên cứu chọn tạo giống chè mới năng suất cao, chất lượng tốt bằng phương pháp gây đột biến nhân tạo kết hợp lai hữu tính

Cập nhật vào: Thứ ba - 26/11/2019 23:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2414 In bài viết