Nghiên cứu chọn tạo giống ớt cay kháng bệnh thán thư bằng chỉ thị phân tử

Cập nhật vào: Thứ tư - 15/01/2020 04:55 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1893 In bài viết