Nghiên cứu dự báo hạn hán và giải pháp quản lý sử dụng nước hợp lý phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Cập nhật vào: Thứ ba - 26/05/2020 16:17 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 3445 In bài viết