Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống cây nuôi cấy mô giai đoạn vườn ươm của một số dòng bạch đàn mô (U6, PN14) và keo lai (BV10, BV16)

Cập nhật vào: Thứ năm - 02/05/2019 15:15 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 3347 In bài viết