Nghiên cứu tính đa hình của gen OsHKT1 mã hóa cho protein vận chuyển ion màng nhằm đánh giá khả năng thích nghi với điều kiện mặn của cây lúa

Cập nhật vào: Thứ tư - 16/01/2019 16:11 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2773 In bài viết