Sản xuất thử nghiệm hai giống cói mới (MC005 và MC015) và hoàn thiện quy trình sản xuất, sử dụng phân viên chậm tan

Cập nhật vào: Thứ năm - 25/07/2019 11:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1262 In bài viết