Ứng dụng di truyền phân tử và di truyền số lượng chọn giống nâng cao tốc độ sinh trưởng cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus)

Cập nhật vào: Thứ năm - 26/09/2019 12:18 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1915 In bài viết