Xây dựng mô hình ứng dụng năng lượng mặt trời lọc nước biển, nước lợ thành nước ngọt để cấp nước sinh hoạt phục vụ xây dựng nông thôn mới ở xã bãi ngang và hải đảo vùng ven biển Bắc và Bắc Trung Bộ

Cập nhật vào: Thứ hai - 20/01/2020 05:49 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1230 In bài viết