Xây dựng và khai thác dữ liệu genome lúa bản địa của Việt Nam phục vụ công tác chọn tạo giống lúa chất lượng cao và kháng một số bệnh hại chính (bạc lá và đạo ôn)

Cập nhật vào: Thứ hai - 06/05/2019 20:58 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2133 In bài viết