Công bố Ngày Vật lý Việt Nam

Công bố Ngày Vật lý Việt Nam

Ngày 6/11/2023, tại Hà Nội, Hội Vật lý Việt Nam phối hợp với Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Khoa học tự nhiên và trường Đại học Công nghệ, Đại...

Báo cáo đánh giá hệ sinh thái quốc gia

Báo cáo đánh giá hệ sinh thái quốc gia

Báo cáo đánh giá hệ sinh thái quốc gia được công bố tháng 12/2021, thuộc Dự án Hỗ trợ xây dựng năng lực để giải quyết các mối quan hệ giữa khoa học -...

1 2 3 4 5 6 7  Trang sau