Các biến thể di truyền có thể ảnh hưởng đến đáp ứng điều trị đối với thuốc điều trị tiểu đường tuýp 2

Cập nhật vào: Thứ hai - 12/06/2023 11:10 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 853 In bài viết