Chuyên gia của WHO đánh giá các biện pháp của Trung Quốc trong công tác phòng chống COVID-19 là "Phương pháp chiến thuật, chiến lược chính xác"

Cập nhật vào: Thứ năm - 20/02/2020 09:46 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 839 In bài viết