Công cụ CRISPR mới sửa các đột biến bằng cách sao chép gen giữa các nhiễm sắc thể

Cập nhật vào: Thứ tư - 06/07/2022 12:06 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1746 In bài viết