Dequalinium chloride (DEQ) làm giảm đáng kể khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn

Cập nhật vào: Thứ sáu - 30/06/2023 11:06 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 989 In bài viết