Dữ liệu ban đầu cho thấy vắc-xin Bacillus Calmette-Guérin (BCG) có tác dụng bảo vệ chống lại bệnh Alzheimer

Cập nhật vào: Thứ hai - 29/05/2023 00:09 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 643 In bài viết