Hồi sinh sự sống cho 8 người từ 2 ca lấy mô, tạng diễn ra trong 24 giờ

Cập nhật vào: Thứ năm - 29/02/2024 12:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 265 In bài viết