Nghiên cứu đặc điểm hệ gen và dịch tễ học phân tử virus viêm gan vịt (Duck Hepatitis A Virus) và virus dịch tả vịt (Duck Enteritis Virus) tại Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ năm - 29/08/2019 13:38 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2219 In bài viết