Tại sao khứu giác suy giảm khi về già

Tại sao khứu giác suy giảm khi về già

Ở động vật có vú, việc tạo ra các tế bào thần kinh mới (neurogenesis) chủ yếu giới hạn ở thời thơ ấu và chỉ xảy ra ở tuổi trưởng thành ở một số khu...

  Trang trước  1 2 3 ... 107 108 109  Trang sau