Phát hiện các hợp chất trong nọc độc bọ cạp có khả năng tiêu diệt tụ cầu khuẩn và vi khuẩn lao

Cập nhật vào: Thứ hai - 24/06/2019 16:37 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1759 In bài viết