Phát triển mô hình 'phổi gắn trên chip' 3D để thử nghiệm liệu pháp mới cho COVID-19 và các tình trạng phổi khác

Cập nhật vào: Thứ sáu - 07/05/2021 11:40 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2079 In bài viết