Robot sàng lọc nhiệt độ để hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh ở Trung Quốc

Cập nhật vào: Thứ hai - 24/02/2020 14:22 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1076 In bài viết