Tạo dòng thuần đồng hợp tử cá medaka chuyển gen biểu hiện yếu tố kích thích hủy cốt bào Rankl dưới tác dụng của sốc nhiệt làm mô hình cho nghiên cứu về loãng xương

Cập nhật vào: Chủ nhật - 13/01/2019 22:07 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2546 In bài viết