Thuốc Ozempic và Wegovy không liên quan đến việc gia tăng ý nghĩ tự tử

Cập nhật vào: Thứ hai - 15/01/2024 12:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 346 In bài viết