Tiếp xúc trước khi sinh với thuốc chống động kinh topiramate có thể không làm tăng nguy cơ rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ

Cập nhật vào: Thứ ba - 09/04/2024 11:06 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 322 In bài viết