Trung Quốc: Các nhà nghiên cứu thử nghiệm ghép nội tạng lợn vào khỉ để tiến tới ghép động vật-người

Cập nhật vào: Thứ hai - 06/07/2020 00:46 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2940 In bài viết