Vắc-xin và mắc SARS-CoV-2 trước đó mang lại khả năng bảo vệ lâu dài chống lại chủng omicron BA.5

Cập nhật vào: Thứ hai - 16/01/2023 00:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 977 In bài viết