Nghiên cứu mới về các tế bào miễn dịch của muỗi

Một nghiên cứu mới trình bày chi tiết về các tế bào miễn dịch của muỗi có thể làm sáng tỏ hệ miễn dịch của côn trùng và cách muỗi truyền ký sinh trùng gây bệnh sốt rét, đã được công bố trên tạp chí khoa học eLife. Tế bào miễn dịch đóng vai trò trung tâm trong phản ứng miễn dịch của muỗi đối với ký sinh trùng sốt rét và vi-rút sau khi những mầm bệnh này được tiếp nhận và phát triển ở người bị nhiễm bệnh. 

Phó giáo sư Ryan Smith tại Đại học bang Iowa - Hoa Kỳ và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: Đây là một lĩnh vực nghiên cứu vẫn chưa được hiểu rõ do thiếu một số công cụ di truyền. Những thí nghiệm này đặt nền tảng cho sự hiểu biết tốt hơn về cách thức hoạt động của các tế bào miễn dịch này, dẫn đến tương lai khi con người có thể khiến muỗi không thể truyền bệnh.

Nghiên cứu mới sử dụng trình tự RNA đơn bào, là kỹ thuật tương đối mới, cho phép các nhà nghiên cứu kiểm tra những thông điệp tế bào bên trong các tế bào riêng lẻ, để mô tả tế bào miễn dịch của muỗi, được gọi là tế bào máu. Qua nghiên cứu, thấy được tế bào huyết cầu của muỗi có độ phức tạp cao, bằng chứng về sự biệt hóa của tế bào và một số tế bào thậm chí có thể trải qua quá trình trưởng thành. Các tác giả cũng cung cấp phân tích so sánh với các nghiên cứu đơn bào trong hệ thống côn trùng khác, làm nổi bật những điểm tương đồng và khác biệt quan trọng giữa muỗi và nhiều loài côn trùng khác. Nghiên cứu mới là bước đầu tiên quan trọng để khám phá hệ thống miễn dịch của muỗi trong tương lai, điều này có thể quan trọng để hiểu rõ hơn về cách muỗi truyền mầm bệnh, chẳng hạn như ký sinh trùng sốt rét, sang người thông qua vết đốt của chúng.

Phó giáo sư Ryan Smith giải thích: “Có rất nhiều bằng chứng cho thấy các tế bào miễn dịch của muỗi thực sự rất quan trọng đối với khả năng truyền bệnh của chúng. Từ góc độ đó, chúng ta chưa thực sự biết nhiều về khía cạnh phân tử của những tế bào miễn dịch đó trông như thế nào”. Những bằng chứng trước đây cho thấy các tế bào miễn dịch làm trung gian truyền bệnh ở muỗi và đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu diệt ký sinh trùng sốt rét ở nhiều giai đoạn trên vật chủ của muỗi. Nghiên cứu mới này tạo tiền đề cho các nghiên cứu trong tương lai nhằm trả lời những câu hỏi đó.

Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2021-08-mosquito-immune-cells-disease-transmission.html, 24/8/2021