Trung Quốc trưng cầu ý kiến công chúng về hướng nghiên cứu công nghệ đột phá

Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đã bắt đầu thu hút dư luận về các hướng nghiên cứu của các công nghệ đột phá nhằm nâng cao khả năng của quốc gia trong việc đưa ra các kế hoạch tương lai cho các đổi mới khoa học và công nghệ lớn.

Công nghệ đột phá là một bước đột phá quan trọng đối với những đổi mới khoa học và công nghệ có ý nghĩa cách mạng trong việc định hình lại cuộc sống của mọi người, sản xuất công nghiệp và tiêu dùng thương mại.

Việc trưng cầu sẽ hướng tới các nhu cầu lớn về khoa học và công nghệ của phát triển kinh tế và xã hội chất lượng cao và nêu bật những đột phá, chuyển đổi công nghiệp và tiềm năng thị trường to lớn của các công nghệ đột phá. Trung Quốc sẽ tập trung vào các công nghệ đột phá có thể tạo ra những đột phá lớn trong tương lai và những công nghệ có thể mang lại những nâng cấp công nghiệp hoặc có tiềm năng thị trường khổng lồ.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, việc trưng cầu sẽ bám vào đặc điểm "phá vỡ" và cố gắng phá vỡ các khái niệm và mô hình nghiên cứu khoa học truyền thống, thiết lập các cơ chế khám phá, lựa chọn và tài trợ cho các dự án phù hợp với các đặc điểm và quy tắc của đổi mới công nghệ đột phá.

Một loạt các tài năng và đội ngũ nhân sự sáng tạo sẽ được phát hiện và hỗ trợ để nuôi dưỡng một nền văn hóa đổi mới, thực hiện các đổi mới trong các công nghệ đột phá.

P.A.T (NASATI), theo https://www.globaltimes.cn/, 23/8/2021