Các nhà nghiên cứu Trung Quốc phát triển nanocompozit mới để phát hiện ô nhiễm chì trong nước

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát triển một loại nanocompozit mới có thể phát hiện chính xác chì, một trong những kim loại nặng độc hại nhất được tìm thấy trong nước.

                                                                     

Nhiều công cụ phân tích điện hóa đã được sử dụng rộng rãi để phát hiện chì trong nước, tuy nhiên, vẫn là một thách thức để phát hiện chính xác các mẫu nước bị nhiễm chì do sự xuất hiện của các ion kim loại nặng cùng tồn tại khác.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc từ Viện Máy thông minh, Viện Khoa học Vật lý Hợp Phì thuộc Viện Khoa học Trung Quốc đã phát triển một loại nanocompozit để đạt được cảm biến điện hóa nhạy cảm và chống nhiễu để phân tích chì.

Ngay cả khi có mặt kim loại nặng cùng tồn tại khác, nanocompozit đã thể hiện khả năng hấp phụ cao đối với chì, cho phép điện cực biến đổi của nó nhạy cảm của chì.

Phương pháp đề xuất đã được sử dụng để phát hiện chì trong các mẫu nước của nhà máy xử lý nước thải và thu được kết quả kiểm tra chính xác.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Phân tích Chimica Acta.