Hoàn thiện thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất linh hoạt kết cấu nhà thép nhẹ tiền chế

Trong nền sản xuất hiện đại, việc thành lập các hệ thống sản xuất linh hoạt đóng một vai trò hết sức quan trọng. Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS (Flexible Manufacture System) cho phép tự động hóa ở mức độ cao với sản xuất hàng loạt nhỏ, hàng loạt, vừa trên cơ sở sử dụng các máy CNC (Computer Numerical Control) để điều khiển các đối tượng làm việc, các đồ gá, các dụng cụ và các hệ thống vận chuyển vừa tích trữ phôi với mục đích tối ưu hóa quá trình công nghệ và quá trình sản xuất. Ở một số nước có nền khoa học công nghệ cao như Australia, America, New Zealand.., họ đã ứng dụng dây chuyền FMS vào sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng với khung nhà thép tiền chế. Nhờ áp dụng công nghệ tiên tiến FMS, họ có thể nhận thiết kế, thi công với mọi kiểu dáng và mọi kích cỡ nhà tiền chế với số lượng tối thiểu kể cả sản xuất đơn chiếc mà không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào...

Ở Việt Nam, phương án xây dựng nhà thép tiền chế trong những năm gần đây được áp dụng rộng rãi, các công trình xây dựng có quy mô tương đối lớn và đa dạng, tuy nhiên, quá trình từ thiết kế, sản xuất, thi công lắp ráp là những công đoạn rời rạc và không liên tục. Các công trình được hợp đồng thường là những công trình lớn với diện tích >1000 m2, các công trình nhỏ hơn thường không được chú ý bỡi sản xuất số lượng ít hoặc đơn chiếc sẽ làm giá thành đội lên cao… Các nhà sản xuất và lắp ráp khung nhà thép tiền chế có thương hiệu như Đại Dũng, BMB (Tp. HCM), Austnam, Zamil Steel (Hà Nội)… đều có quy mô sản xuất lớn nhưng hầu như chưa có doanh nghiệp nào áp dụng FMS vào công nghệ sản xuất.

Công ty TNHH Máy và Sản phẩm Thép Việt chuyên thiết kế, chế tạo các dòng máy cán tôn, xà gồ thuộc các dòng máy phục vụ xây dựng. Với xu hướng ứng dụng công nghệ ngày càng cao và nhu cầu trên thế giới đối với sản phẩm dây chuyền linh hoạt sản xuất kết cấu nhà thép nhẹ bắt đầu xuất hiện. Đây là một mảng thị trường tiềm năng đối với công ty. Mặt khác, trong thời gian quan Công ty cũng đã có những nghiên cứu và cải tiến sản phẩm mang tính tự động hoá ngàng càng cao hơn. Việc tiếp tục hoàn thiện và cải tiến để xây dựng thành một hệ thống sản xuất linh hoạt kết cấu nhà thép nhẹ tiền chế là rất khả thi. Do đó, nhóm nghiên cứu do KS. Kiều Huỳnh Sơn, Công ty TNHH Máy và Sản phẩm Thép Việt, đã quyết định đầu tư nghiên cứu: “Hoàn thiện thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất linh hoạt kết cấu nhà thép nhẹ tiền chế”.

Các sản phẩm của dự án đã đáp ứng cơ bản đầy đủ các yêu cầu của dự án. Các sản phẩm đều đã được chuyển giao cho các đơn vị khác nhau, cụ thể:

- Dây chuyền sản xuất thanh dầm chính (S Beam) đã được chuyển giao cho Công ty TNHH Nhà thép nhẹ Phan Anh.

- Dây chuyền sản xuất thanh dầm phụ (C/Z purlin) đã được chuyển giao cho các công ty: Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Đông Á; Công ty Cổ phần Xà gồ Kim Toàn Thắng; SpanBild Pty. Ltd - Australia.

- Dây chuyền sản xuất thanh dầm chính (U/C Stud track) đã được chuyển giao cho các khách hàng: Toles Ivoire Sa - Bờ Biển Ngà; SFS International Pty Ltd - Australia; Men-Tech Industrial Co., LTD - Đài Loan.

- Dây chuyền sản xuất thanh dầm phụ (Batten) đã được chuyển giao cho các khách hàng: METROLL NEW CASTLE - Australia; Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Đông Á; Công ty TNHH Nhà Thép Nhẹ Phan Anh.

Các sản phẩm đã được nghiệm thu và được khách hàng đưa vào sử dụng, đánh giá cao.

Dự án đã góp phàn nâng cao năng lực của doanh nghiệp, nâng cao năng lực của các kỹ sư trong quá trình thiết kế, chế tạo. Có khả năng ứng dụng các sản phẩm công nghệ cao vào sản xuất, ứng dụng và phát triển được các thiết kế từ Australia, các kỹ thuật thiết kế mới. Sau khi thực hiện dự án, doanh nghiệp đã tạo ra một dòng sản phẩm mới, ứng dụng trực tiếp công nghệ cao. Hiện nay công ty đang phát triển hai dòng sản phẩm mới là Lighttruss và Lightframe ứng dụng trực tiếp từ kết quả nghiên cứu của dự án. Việc thực hiện dự án và xây dựng dòng sản phẩm mới từ dự án có ý nghĩa to lớn và hiệu quả cao đối với doanh nghiệp. Qua quá trình thực hiện dự án, doanh thu của doanh nghiệp tăng hơn 20% (từ 4,51 triệu USD năm 2015 lên 5,44 triệu USD năm 2017); tạo ra được nhiều việc làm (nhân sự từ 140 nhân viên lên 161 nhân viên từ năm 2015 đến năm 2017; tăng thu nhập cho người lao động (mức lương tăng 15% từ năm 2015 đến năm 2017, khen thưởng tăng 20% từ năm 2015 đến năm 2017).

Các sản phẩm của dự án đã được chuyển giao, trong giai đoạn thực hiện dự án, giá trị sản phẩm chuyển giao đạt 1,5 triệu USD. Dự kiến, trong những năm tới, giá trị sản phẩm chuyển giao sẽ tiếp tục tăng trưởng. Mục tiêu, năm 2019 sẽ chuyển giao được 10 hệ thống sản xuất linh hoạt kết cấu nhà thép nhẹ dân dụng và công nghiệp, giá trị chyển giao dự kiến 2,5 triệu USD.

Nhóm nghiên cứu mong muốn được phép tiếp tục triển khai sản xuất các dòng sản phẩm kết quả của dự án trong các năm tới cho các doanh nghiệp khác.  Cho phép tổ chức hội thảo giới thiệu các kết quả ứng dụng của dự án và thường xuyên tổ chức các đoàn tham quan để thương mại hoá sản phẩm sâu và rộng hơn.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 15575/2018) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

P.T.T (NASATI)