Nghiên cứu các biện pháp giảm thiểu hành vi vi phạm của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính đối với bưu gửi liên quan đến dịch vụ thương mại điện tử

Tại Việt Nam, hiện có rất nhiều doanh nghiệp (DN) tham gia chuyển phát thương mại điện tử (TMĐT), đặc biệt dịch vụ bưu chính chuyển phát phục vụ TMĐT cũng phát triển rất mạnh. Trước sự cạnh tranh ngày càng lớn, đặc biệt có sự tham gia của các mô hình kinh doanh mới nên đã tác động đến các DN kinh doanh TMĐT. Dịch vụ bưu chính chuyển phát gắn chặt với dịch vụ giao hàng chặng cuối trong TMĐT. Như vậy, dịch vụ bưu chính chuyển phát đang trở thành dịch vụ thiết yếu không thể thiếu đối với TMĐT. Khi nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng gia tăng, việc kết nối giữa người bán và người mua càng đòi hỏi phải nhanh hơn, thuận tiện hơn, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, không ít DN đa ngành, đa lĩnh vực, trong nước và quốc tế tham gia vào thị trường này rất sôi động. Chính sự tăng trưởng TMĐT một cách nhanh chóng nên đã xuất hiện một số hành vi vi phạm đối với bưu gửi liên quan đến dịch vụ TMĐT trên thị trường Việt Nam hiện nay. Đây là mảnh đất tốt để bọn tội phạm lợi dụng vận chuyển buôn bán hàng lậu, các loại hàng hóa cấm lưu thông, cấm vận chuyển… tuyên truyền khủng bố gây mất an toàn, an ninh trật tự xã hội. Vì vậy, việc quản lý bưu gửi từ dịch vụ này cần được nghiên cứu sâu hơn để có những giải pháp kịp thời cho phù hợp với tình hình và đặc thù của loại hình dịch vụ mua sắm trực tuyến.

Từ thực tế trên, năm 2019, CN. Nguyễn Thanh Dung và các cộng sự tại Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu các biện pháp giảm thiểu hành vi vi phạm của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính đối với bưu gửi liên quan đến dịch vụ thương mại điện tử”. 

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, đánh giá hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính đối với bưu gửi liên quan đến dịch vụ TMĐT, một số hành vi vi phạm, hành vi phát sinh mới liên quan đến dịch vụ này; và đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp, hiệu quả nhằm giảm thiểu hành vi vi phạm.

Trong đề tài nghiên cứu, các tác giả đã đề cập đến thực trạng hoạt động cung ứng dịch vụ TMĐT và các hành vi vi phạm đối với bưu gửi liên quan đến dịch vụ TMĐT trên thị trường Việt Nam hiện nay. Đồng thời, đề tài cũng đã nghiên cứu sơ bộ các quy định của pháp luật Việt Nam về lĩnh vực này. Trên cơ sở thực tiễn cùng với việc tham khảo các biện pháp quản lý các DN cung ứng dịch vụ bưu chính, nhóm nghiên cứu đã đề xuất một số biện pháp nhằm giảm thiểu hành vi vi phạm của các DN cung ứng dịch vụ bưu chính đối với bưu gửi liên quan đến dịch vụ TMĐT. Qua đó, nhóm nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến các Bộ, ngành để giúp các DN cung ứng dịch vụ bưu chính Việt Nam hoạt động ngày càng thuận lợi hơn trong việc lưu thông hàng hóa.

Kết quả nghiên cứu đề tài sẽ góp phần trang bị cho lực lượng thanh tra Thông tin và Truyền thông những kiến thức, kinh nghiệm để triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với lĩnh vực bưu chính trong giai đoạn TMĐT phát triển hiện nay.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 19877/2021) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

N.P.D (NASATI)