Nghiên cứu tính toán thiết kế, chế tạo lắp đặt và đưa vào vận hành trạm phân phối có cấp điện áp đầu ra đến 500kV và tích hợp hệ thống nhị thứ cho nhà máy nhiệt điện đốt than có công suất tổ máy đến khoảng 600MW

Trong lĩnh vực tư vấn tính toán, thiết kế các trạm phân phối có điện áp siêu cao áp, Việt Nam đã có những đơn vị đã có thể tính toán và thiết kế cơ sở như Công ty Tư vấn 1, Công ty Tư vấn 2, Công ty Tư vấn 4... Tuy nhiên, hầu hết các công cụ thiết kế, tính toán trạm phân phối siêu cao áp đều là của các tập đoàn nước ngoài mà Việt Nam phải mua bản quyền.

Vì thế, KS. Trần Hữu Ánh cùng nhóm nghiên cứu tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu tính toán thiết kế, chế tạo lắp đặt và đưa vào vận hành trạm phân phối có cấp điện áp đầu ra đến 500kV và tích hợp hệ thống nhị thứ cho nhà máy nhiệt điện đốt than có công suất tổ máy đến khoảng 600MW” từ năm 2015 đến năm 2020.

Mục tiêu của đề tài là làm chủ tính toán, thiết kế và chế tạo một số các thiết bị chính có khả năng nội địa hóa cao thuộc trạm phân phối cho nhà máy nguồn có công suất lớn, điện áp 500kV trong nhà máy nhiệt điện đốt than có công suất tổ máy đến khoảng 600MVA hoặc nhà máy nguồn khác có cấu hình, cấp điện áp và công suất tương đương; nghiên cứu các thiết bị khác trong trạm điện, đánh giá khả năng nội địa hóa các thiết bị khác trong trạm điện; và làm chủ việc tính toán, thiết kế, chế tạo, tích hợp, lắp đặt và vận hành trạm phân phối có cấp điện áp đầu ra đến 500kV cho nhà máy nhiệt điện đốt than có công suất tổ máy đến khoảng 600MW.

Qua quá trình nghiên cứu thực hiện, nhóm đề tài đã đưa ra một số kết luận như sau:

- Thành công trong việc sản xuất máy biến áp nguồn 3 pha 500kV - 467MVA đầu tiên tại Việt Nam là cơ sở để EEMC tiếp tục nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Tổng Công ty đặt quyết tâm thiết kế, chế tạo thành công máy biến áp 500kV - 900MVA.

- Hiện nay, các máy biến áp 500kV - 900 MVA đều phải nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc và một số quốc gia khác. Đây là dòng sản phẩm có ý nghĩa quyết định tới việc truyền tải điện an toàn liên tục trên hệ thống điện 500 kV Bắc - Nam.

- Đề tài đã phối hợp với các đối tác nước ngoài trong công tác thiết kế chi tiết; thiết kế chế tạo; thiết kế quy trình chế tạo, lắp đặt, vận hành và phương pháp tổ chức thực hiện một dự án lớn có hàm lượng kỹ thuật cao. Toàn bộ công tác xây dựng đặc tính kỹ thuật để mua sắm thiết bị cho hệ thống, công tác mua sắm, chế tạo, lắp đặt và đưa vào sử dụng đều do các kỹ sư, công nhân Việt Nam thực hiện.

Việc thực hiện đề tài sẽ đem lại lợi ích to lớn về phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy ngành cơ khí nước ta phát triển, góp phần thực hiện chương trình nội địa hóa các thiết bị trong lĩnh vực nhiệt điện nói riêng cũng như các thiết bị điện cao áp, siêu cao áp phục vụ cho các nhà máy điện công suất lớn và cho hệ thống truyền tải điện quốc gia nói chung.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 18289/2020) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

N.P.D (NASATI)