Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vải may quần áo bảo hộ cho người làm việc trong môi trường nhiệt độ thấp (5oC)

Việc thiết kế quần áo bảo hộ lạnh (trong nhà) phải xuất phát từ việc nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện môi trường và hoạt động thể chất đối với người sử dụng. Quần áo bảo vệ lạnh được thiết kế từ nhiều lớp vải kết hợp với nhau, vì vậy phải lựa chọn cẩn thận vật liệu cho mỗi lớp. Có thể xem xét tính chất vật liệu dưới các khía cạnh: tính cách nhiệt, thoát hơi nước, tính thoáng khí và bảo vệ chống lại độ ẩm bên ngoài... Hướng tới việc tự sản xuất trang phục bảo hộ lạnh trong nhà (nhà lạnh, kho lạnh…) là bước nghiên cứu cần thiết đem lại nhiều lợi ích như chủ động nguồn cung trang phục bảo hộ, giảm sự phụ thuộc vào nước ngoài. Mặt khác, việc tự sản xuất quần áo bảo hộ lạnh phù hợp với kích thước cơ thể người Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình vận động làm việc được linh hoạt, hiệu quả.

Nghiên cứu sản xuất vải có chức năng bảo hộ lạnh là bước đi đầu tiên tạo nguồn cung vải cho may quần áo bảo hộ lạnh. Từ những lý do nêu trên, TS. Nguyễn Sỹ Phương cùng các cộng sự tại Công ty Cổ phần Viện Nghiên cứu Dệt May đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vải may quần áo bảo hộ cho người làm việc trong môi trường nhiệt độ thấp (5oC)” từ năm 2018 đến năm 2019.

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, lựa chọn nguyên liệu và quy trình công nghệ sản xuất vải may quần áo bảo hộ cho người làm việc trong môi trường nhiệt độ thấp (5oC).

Đề tài đã thu được các kết quả nổi bật như sau:

- Nghiên cứu lựa chọn các loại nguyên liệu dệt phù hợp với môi trường nhiệt độ thấp và các ứng dụng trong may mặc;

- Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất vải lớp ngoài quần áo bảo hộ làm việc trong môi trường nhiệt độ thấp;

- Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất vải lớp trong quần áo bảo hộ làm việc trong môi trường nhiệt độ thấp;

- Nghiên cứu thiết kế, may mẫu quần áo bảo hộ cho người làm việc trong môi trường nhiệt độ thấp;

- Thí nghiệm, đánh giá chỉ tiêu chất lượng vải lớp ngoài và lớp trong quần áo bảo hộ làm việc trong môi trường nhiệt độ thấp.

Các nội dung đã thực hiện của đề tài là những thông tin tham khảo hữu ích về tổng quan các loại nguyên liệu dệt phù hợp với môi trường nhiệt độ thấp và các ứng dụng trong may mặc của các nước trên thế giới; về quy trình công nghệ sản xuất vải lớp ngoài quần áo bảo hộ làm việc trong môi trường nhiệt độ thấp; về quy trình công nghệ sản xuất vải lớp trong quần áo bảo hộ làm việc trong môi trường nhiệt độ thấp; về thiết kế, may mẫu quần áo bảo hộ cho người làm việc trong môi trường nhiệt độ thấp; đồng thời cung cấp cho doanh nghiệp thông tin về quy trình công nghệ sản xuất vải may quần áo bảo hộ cho người làm việc trong môi trường nhiệt độ thấp áp dụng trên quy mô công nghiệp. Các doanh nghiệp dệt nhuộm trong nước có thể ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiếp tục hoàn thiện quy trình công nghệ cho phù hợp với điều kiện thực tế của mình để triển khai sản xuất, tạo ra các sản phẩm mới đạt chất lượng cao với giá thành hợp lý hơn so với hàng nhập ngoại.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 17608/2019) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

N.P.D (NASATI)