Xây dựng bản đồ công nghệ và lộ trình đổi mới công nghệ trong việc phát triển và ứng dụng IoT tại Việt Nam

Dù công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT) đã phát triển mạnh trên thế giới nhưng ở Việt Nam, công nghệ mới chỉ xuất hiện trong một số lĩnh vực. Điều đáng nói, các giải pháp IoT chủ yếu là nhập khẩu, khả năng sản xuất và làm chủ công nghệ ở Việt Nam chưa cao. Ở Việt Nam đã có một số nghiên cứu tương tự về việc xây dựng bản đồ công nghệ Việt Nam cho các lĩnh vực khác nhưng với IoT thì chưa có.

Bản đồ công nghệ IoT của nhóm nghiên cứu

Từ thực tế trên, nhóm nghiên cứu gồm 24 thành viên của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC vừa thực hiện đề tài "Xây dựng bản đồ công nghệ và lộ trình đổi mới công nghệ trong việc phát triển và ứng dụng IoT tại Việt Nam", thời gian thực hiện từ tháng 1/2019 - 6/2021.

Sau thời gian nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã xây dựng bản đồ công nghệ IoT mô tả, phân tích hiện trạng và khả năng sử dụng công nghệ, mối tương quan giữa các loại công nghệ, sản phẩm, thị trường và nhận diện các xu hướng phát triển công nghệ. Nghiên cứu này là cơ sở quan trọng để xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đóng góp thực thi các chương trình đổi mới công nghệ quốc gia, chương trình phát triển sản phẩm quốc gia.

Nhìn vào bản đồ có thể biết được thông tin về số lượng, chủng loại công nghệ, công nghệ nào không có, công nghệ nào Việt Nam đang có và năng lực so với thế giới như thế nào... Bản đồ cũng thể hiện xu hướng nghiên cứu, phát triển công nghệ mới trên thế giới. Dựa trên phân tích hiện trạng công nghệ, thị trường, nhóm thực hiện xác định được 17 công nghệ ứng dụng ưu tiên gồm: Công nghệ cảm biến (không dây, năng lượng thấp), phần cứng truyền thông không dây, chế tạo pin dung lượng cao, chế tạo vi xử lý dùng cho các phần cứng truyền thông, xử lý AI và bảo mật tại biên, làm chủ các thuật toán AI trong xử lý ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Các công nghệ cũng đang là xu hướng cần quan tâm, như triển khai các thuật toán AI xuống phần cứng GPU, FPGA, ASIC, AI chip, xây dựng, làm chủ IoT platform chuyên biệt cho từng lĩnh vực, công nghệ nhận diện khuôn mặt, mống mắt, chống giả mạo xác thực hay các công nghệ chống tấn công (tường lửa, antivirus, IDS/IPS).

Bản đồ công nghệ IoT tổng hợp một cách cơ bản và có hệ thống các công nghệ hiện có tại Việt Nam và trên thế giới, mối liên hệ giữa sản phẩm - công nghệ. Từ đây nhóm đề xuất các sản phẩm ưu tiên, trọng tâm là một số ngành Việt Nam có thế mạnh hoặc có nhu cầu cao trong phát triển và ứng dụng IoT. Nhóm đã thực hiện đánh giá xu hướng của thế giới và khoảng cách công nghệ của Việt Nam, xây dựng phần mềm khai thác và xử lý số liệu bao gồm cơ sở dữ liệu hồ sơ công nghệ phục vụ nhu cầu tìm kiếm, đánh giá, phân tích, dự báo phát triển công nghệ và sản phẩm.

NASATI